Aktualności

 

Użytkownik znajdzie tu bieżące informacje dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych lub koncesji, w szczególności na temat istotnych wydarzeń związanych z tematyką Ppp w Polsce (m.in. konferencje naukowe, szkolenia, nowe ogłoszenia i zapytania ofertowe, wyroki sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), dobrych praktyk, planowanych lub wchodzących w życie nowelizacji aktów prawnych połączonych z Ppp, aktualnie realizowanych projektów Ppp lub znajdujących się w fazie planowania.

Newsletter

Kontakt

 

Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o.

 

ul. Narbutta 40/12
02-541 Warszawa
tel. (22) 898-83-70,
tel. (22) 898-83-71
faks (22) 898-83-72

Aktualności

Inwestycje w ramach Ppp – stan bieżący

30-05-2012

Według oficjalnych danych Ministerstwa Gospodarki na terenie Polski w fazie realizacji znajdują się aktualnie 24 projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Prace legislacyjne nad ustawą o Ppp

30-05-2012

Trwają prace legislacyjne w przedmiocie istotnych zmian na gruncie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz Prawo zamówień publicznych

Rynek PPP w Polsce – Centrum PPP przygotowało raport

25-05-2012

Zdecydowana większość inwestycji w formule PPP dotyczy sektorów takich jak sport i rekreacja (36%), gospodarka komunalna (17%), transport i parkingi (razem 15%), wodociągi – kanalizacja (6%).

Zmiany w ustawie o partnerstwie publiczno – prywatnym

10-05-2012

Nowelizacja znosi ustawową solidarną odpowiedzialność członków konsorcjum zawartego w celu realizacji projektu PPP, co zwiększa zdaniem ekspertów swobodę kontraktową partnerów.

Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PPP24.pl
© 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone dla PPP24.pl
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito
unia-logo