Aktualności

 

Użytkownik znajdzie tu bieżące informacje dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych lub koncesji, w szczególności na temat istotnych wydarzeń związanych z tematyką Ppp w Polsce (m.in. konferencje naukowe, szkolenia, nowe ogłoszenia i zapytania ofertowe, wyroki sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), dobrych praktyk, planowanych lub wchodzących w życie nowelizacji aktów prawnych połączonych z Ppp, aktualnie realizowanych projektów Ppp lub znajdujących się w fazie planowania.

Newsletter

Kontakt

 

Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o.

 

ul. Narbutta 40/12
02-541 Warszawa
tel. (22) 898-83-70,
tel. (22) 898-83-71
faks (22) 898-83-72

Aktualności

Prace legislacyjne nad ustawą o Ppp

30-05-2012

Jak podaje portal www.ppp.gov.pl, aktualnie trwają prace mające na celu nowelizację każdej z przywołanych powyżej regulacji prawnych. Z udostępnionych przez rządowy Serwis informacji wynika, iż konsekwencją zmian byłoby w szczególności dopuszczenie możliwości stosowania przepisów ustawy Pzp także w przypadku, gdy wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie prawo pobierania pożytków albo przede wszystkim to prawo wraz zapłatą sumy pieniężnej jak również wprowadzenie możliwości powołania spółki projektowej przez partnera prywatnego na etapie po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Celem zmian jest również umożliwienie wstąpienia podmiotów finansujących w miejsce partnera prywatnego a także zniesienie obligatoryjnych kryteriów oceny ofert. Zgodnie z pozostałymi informacjami modyfikacje mają dotyczyć również kwestii związanych z wcześniejszym rozwiązywaniem umowy o Ppp i rozliczeniami z tego tytułu a także zniesienia rygoru art. 150 ust. 2 ustawy Pzp, który określa wysokość ewentualnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych, www.ppp.gov.pl

Lista aktualności
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PPP24.pl
© 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone dla PPP24.pl
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito
unia-logo