Aktualności

 

Użytkownik znajdzie tu bieżące informacje dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych lub koncesji, w szczególności na temat istotnych wydarzeń związanych z tematyką Ppp w Polsce (m.in. konferencje naukowe, szkolenia, nowe ogłoszenia i zapytania ofertowe, wyroki sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), dobrych praktyk, planowanych lub wchodzących w życie nowelizacji aktów prawnych połączonych z Ppp, aktualnie realizowanych projektów Ppp lub znajdujących się w fazie planowania.

Newsletter

Kontakt

 

Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o.

 

ul. Narbutta 40/12
02-541 Warszawa
tel. (22) 898-83-70,
tel. (22) 898-83-71
faks (22) 898-83-72

Aktualności

Inwestycje w ramach Ppp – stan bieżący

30-05-2012

Według oficjalnych danych Ministerstwa Gospodarki na terenie Polski w fazie realizacji znajdują się aktualnie 24 projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Stale rośnie też liczba pomysłów na przedsięwzięcia w tej formule, których na chwilę obecną zgłoszono 74. Poniżej zamieszczane zostały ogóle informacje na temat kilku z nich. Pełen katalog przedsięwzięć znajdziecie Państwo natomiast na podstronie Ministerstwa oraz oficjalnych stronach poszczególnych organów realizujących daną inwestycję.

 

Jak podają portale www.bazappp.gov.pl, www.bip.ump.pl oraz www.bip.krakow.pl w fazie pomysłu znajdują się w szczególności następujące projekty:

 

1.      Aquapark nad zalewem Sobótka

 

Podmiot publiczny: Gmina Miasto Płock


Projekt wchodzi w zakres programu zagospodarowania nadbrzeża Wisły. Swym zasięgiem obejmuje budowę zespołu budynków krytej pływalni i hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 

Więcej informacji na stronie Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (www.bazappp.gov.pl), w zakładce Baza Projektów; województwo mazowieckie oraz na stronie BIP miasta Płock (www.bip.ump.pl)

 

2.      Dostarczenie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi usytuowanymi na nieruchomościach miejskich

 

   Podmiot publiczny: Urząd m.st. Warszawy

 

Przedsięwzięcie ma na celu pozyskanie lokali komunalnych przy udziale partnera prywatnym. Ze wstępnych założeń wynika, iż partner prywatny ma zaprojektować i wybudować budynki wielorodzinne z własnych środków. Miasto udostępni natomiast nieruchomości dla realizacji projektu. Jak podaje portal www.bazappp.gov.pl, na przełomie II/III kwartału 2012 r. planuje się rozpoczęcie doradztwa ekonomicznego, prawnego i technicznego dla tego projektu.

 

Więcej informacji na stronie Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (www.bazappp.gov.pl), w zakładce Baza Projektów; województwo mazowieckie

 

3.      Parking podziemny „Olimpijka”

 

Podmiot publiczny: Urząd Miasta Krakowa Wydział Inwestycji Telefon:+48 12 616 84 14
 

Jak wynika z informacji dostępnych np. na www.bip.krakow.pl projekt obejmie swym zakresem budowę parkingu podziemnego wielopoziomowego dla samochodów osobowych wraz z budynkiem handlowym oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej z jednoczesną budową zjazdu ul. Wielopole. Zakłada się, iż parking posiadał będzie ok. 170 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, umiejscowionych na max. 3 kondygnacjach. Z pozostałych informacji wynika, iż obiekt zostanie usytuowany pod placem przy skrzyżowaniu ulic Dietla i Wielopole z możliwością obsługi komunikacyjnej w oparciu o planowany zjazd z ul. Wielopole. W miejscu aktualnie działającego parkingu powstanie teren z utrzymaniem funkcji dla pieszych oraz utrzymaniem zieleni i obiektów małej architektury.

 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kraków (www.bip.krakow.pl)

 

Jak wynika w danych prezentowanych w Serwisie www.bazappp.gov.plw fazie projektu, kolejnej po etapie „pomysł”, znajdują się w szczególności następujące przedsięwzięcia:

 

1.      Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

 

Podmiot publiczny: UMK Wydział Inwestycji

 

Jak podaje portal www.bazappp.gov.plzakres projektu obejmuje budowę Centrum Obsługi Inwestora składającego się z dwóch  budynków kilkukondygnacyjnych, połączonych przewiązkami i wspólnym traktem komunikacyjnym - pasażem, z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym i jedną kondygnacją magazynu podziemnego, wjazdami z ul. Centralnej i ul. Kamionka. Nowoczesny, charakterystyczny obiekt będzie dobrze przystosowany do pełnienia publicznej roli. W roku 2009 został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej. Z autorem I nagrody architektem Claudio Nardi podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowany został projekt budowlany i wykonawczy.

 

Więcej informacji na stronie Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (www.bazappp.gov.pl), w zakładce Baza Projektów, województwo małopolskie

 

2.      Budowa Mieszkań Komunalnych w Krakowie przy współpracy z partnerem prywatnym

 

Podmiot publiczny: UMK Wydział Mieszkalnictwa
 

Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem budowę mieszkań komunalnych. Rezultatem podjętej w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego współpracy ma być uzyskanie co najmniej 300 lokali mieszkalnych.

Partner prywatny zobowiązany będzie do zaprojektowania, wybudowania (przy zapewnieniu własnego finansowania) i zarządzania przedsięwzięciem. Wkładem podmiotu publicznej ma być natomiast wniesiona własność nieruchomości, na której zostanie zlokalizowana inwestycja oraz ewentualnie inne nieruchomości stanowiące własność GMK.

Więcej informacji na stronie Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (www.bazappp.gov.pl),  w zakładce Baza Projektów, województwo małopolskie

 

Jak podaje portal www.bazappp.gov.pl w fazie prowadzenia postępowania na wybór partnera lub realizacji inwestycji znajdują się w szczególności następujące projekty:

 

1.      Przystanek Komunikacji Miejskiej w Warszawie

 

Podmiot publiczny: Urząd m.st. Warszawy

 

Jak podaje ww. portal, celem projektu realizowanego przy udziale partnera prywatnego jest wymiana wiat przystankowych w Warszawie. To pierwszy tego projekt prowadzony w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. Koncesjonariusz, w zamian za nowe wiaty, otrzyma prawo do korzystania z atrakcyjnych powierzchni reklamowych umieszczonych na wymienionych przystankach. Z dalszych informacji przedstawionych na stronie www.bazappp.gov.plwynika, iż na wiatach zostaną zamontowane nośniki reklamowe. Projekt wiaty konkursowej przewiduje 2 dwustronne nośniki typu citylight. W tego typu nośniki będą wyposażone także wiaty seryjne. Podkreśla się, iż miasto nie przewiduje żadnej formy dofinansowania przedsięwzięcia z własnego budżetu, a korzyści finansowe pobierane z powierzchni reklamowych umieszczonych na przystankach będą jedyną formą wynagrodzenia koncesjonariusza. Oczekuje się, iż w efekcie końcowym nowe, eleganckie wiaty przystankowe przyczynią się do uporządkowania przestrzeni publicznej w Warszawie.

 

Więcej informacji na stronie Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (www.bazappp.gov.pl), w zakładce Baza Projektów; województwo mazowieckie

 

2.      Baseny dla Rataj

 

Podmiot publiczny: Miasto Poznań

 

Jak wynika z informacji dostępnych w Serwisie www.bazappp.gov.pl przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - co najmniej jednej krytej ogólnodostępnej pływalni (ale nie więcej niż trzech) w obszarze C w ramach programu budowy basenów rekreacyjno-sportowych w Poznaniu. Celem inwestycji jest zapewnienie dostępności do usług basenowych na wskazanym obszarze. Przedsięwzięcie realizowane będzie w modelu koncesji na roboty budowalne, przy założeniu, że partner prywatny będzie odpowiedzialny za finansowanie i realizację projektu, a podmiot publiczny zobowiązał się do udostępnienia nieruchomości gruntowej i dokumentacji technicznej dla jednej lokalizacji.

Więcej informacji na stronie Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (www.bazappp.gov.pl), w zakładce Baza Projektów; województwo wielkopolskie

Lista aktualności
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PPP24.pl
© 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone dla PPP24.pl
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito
unia-logo