Newsletter

Kontakt

 

Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o.

 

ul. Narbutta 40/12
02-541 Warszawa
tel. (22) 898-83-70,
tel. (22) 898-83-71
faks (22) 898-83-72

Publikacje

Polecając szczególnie Państwa uwadze publikacje dotyczące partnerstwa publiczno – prywatnego, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi propozycjami:

 

 1. Czy Ppp to jeden, niezmienny model współpracy?(pochodzi bezpośrednio z Serwisu www.ppp24.pl),
 2. Zawieranie umów jako model współpracy w formule Ppp(pochodzi bezpośrednio z Serwisu www.ppp24.pl),
 3. BOT jako jeden z modeli partnerstwa publiczno – prywatnego(pochodzi bezpośrednio z Serwisu www.ppp24.pl),
 4. DBFO jako jeden z modeli partnerstwa publiczno – prywatnego(pochodzi bezpośrednio z Serwisu www.ppp24.pl),
 5. Koncesje jako kolejny z modeli partnerstwa publiczno – prywatnego (pochodzi bezpośrednio z Serwisu www.ppp24.pl),
 6. Na jakich zasadach opiera się współpraca w formule BOO? (pochodzi bezpośrednio z Serwisu www.ppp24.pl),
 7. BTL jako podstawa współpracy sektorów publicznego i prywatnego(pochodzi bezpośrednio z Serwisu www.ppp24.pl),
 8. Partnerstwo publiczno - prywatne a zamówienia publiczne(Zamówienia Publiczne. Doradca, Nr 7, 2011 r.),
 9. Procedura publiczna, Partner Prywatny cz. 1 i 2 (Przetargi Publiczne, Nr 5/10; Nr 6/10).

 

Rekomendujemy również lekturę publikacji dotyczących koncesji na roboty budowlane lub usługi, w tym w szczególności:

 

 1. Odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji a unieważnienie na podstawie PZP(Monitor Zamówień Publicznych, Nr 5/2010).

 

Realizacja przedsięwzięcia w formule Ppp łączy się nierozerwalnie z koniecznością znajomości prawa zamówień publicznych, w związku z czym polecamy
Państwa uwadze także publikacje obejmujące ww. zagadnienia:

 1. Wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego a jego udział w wykonaniu zamówienia (Temidum, 5(66)/2011),
 2. Budowa szpitala w formule partnerstwa publiczno-prywatnego(Zamówienia Publiczne Doradca10/2011);
 3. Opis przedmiotu zamówienia na rynku IT(Temidum, Nr1(62)/2011),
 4. Sprzeciw wykonawcy(Przetargi Publiczne, Nr 1/2011),
 5. Rozwiązania równoważne Część I i Część II(Zamówienia Publiczne Doradca 3/2011; 4/2011)
 6. Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 12/2010),
 7. Możliwość niestosowania przepisów PZP przy zamawianiu grupowych ubezpieczeń pracowników(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 10/2010),
 8. Forma dostarczanych w zamówieniach publicznych bonów towarowych (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 9/2010),
 9. Sprzeczne wyjaśnienia(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 6/2010),
 10. Ważność dokumentów składanych przez cudzoziemców(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 4/2010),
 11. Termin ważności wadium. Część I i II(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 2/2010 i 3/2010),
 12. Milczenie” wykonawcy a poprawianie omyłki(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 1/2010),
 13. Kto „pilnuje” terminu ważności wadium? Cześć I i II(Przetargi Publiczne, Nr 2/2010 i 3/2010),
 14. Innowacje w zamówieniach publicznych(Temidum, Nr 3(59)/2010),
 15. Środki ochrony prawnej po nowelizacji(Temidum, Nr 2(58)/2010),
 16. Mała i duża nowelizacja prawa zamówień publicznych(Temidum, Nr 1(57)/2010),
 17. Dynamiczny system zakupów(Monitor Zamówień Publicznych, Nr 1/2010),
 18. Zamawiający sektorowy czy klasyczny(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 12/2009),
 19. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne pod warunkiem (Zamówienia Publiczne Doradca 11/2009),
 20. Profesjonalizm uczestników biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia- konsekwencje prawne(Temidum, 5(56)/2009),
 21. Omyłki w ofercie na tle art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych (Glosa, Nr 2/2009)
 22.  Zasady poprawiania „innych omyłek” w orzecznictwie KIO (Zamówienia Publiczne Doradca nr 7/2009)
 23. Poprawianie Ofert(Monitor Zamówień Publicznych, Nr 5/2009),
 24. Nieścisłości zawarte w ofercie nie zawsze muszą decydować o konieczności jej odrzucenia(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 3/2009),
 25. Jakie błędy wykonawcy nie zostaną poprawione na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 4/2009),
 26. Prawidłowe przygotowanie oferty pierwszym krokiem do wygrania przetargu (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 2/2009),
 27. Nieprawdziwe informacje w świetle orzecznictwa(Monitor Zamówień Publicznych, Nr 3/2009),
 28. Powtórzenie oprotestowanej czynności (Monitor Zamówień Publicznych, Nr 5/2009),
 29. Wadium w świetle znowelizowanych przepisów ustawy PZP(Temidum, 3(54)/2009)
 30. Wezwanie do uzupełniania dokumentów, przesłanki zatrzymania wadium (Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 8/2009),
 31. Wykluczenie wykonawcy a wykonalność decyzji organów(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 11/2009),
 32. Obowiązek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 9/2009),
 33. Wybór dwóch najkorzystniejszych ofert a unieważnienie postępowania(Zamówienia Publiczne Doradca,  Nr 6/2009),
 34. Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 6 Pzp(Zamówienia Publiczne Doradca  nr 10/2009)
 35. Interes prawny jako niezbędna przesłanka wnoszenia środków ochrony prawnej- ewolucja pojęcia(Temidum, Nr 4(55)/2009),
 36. Skarga do sądu(Monitor Zamówień Publicznych, Nr 11/2009),
 37. Odpowiedź na skargę(Monitor Zamówień Publicznych, Nr 12/2009),
 38. Skuteczne przystąpienie do postępowania odwoławczego(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 6/2008),
 39. Według jakich przepisów toczy się postępowanie, gdy skargę na wyrok KIO rozpoznaje wydział gospodarczy?(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 10/2008),
 40. Prawo zamówień publicznych - najnowsze zmiany(Przegląd Prawa Handlowego, Nr 8/2008),
 41. Nowe przepisy prawa zamówień publicznych(Temidum, Nr 4(51)/2008),
 42. Brak wezwania do przedłożenia ważności wadium(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 7/2008),
 43. Bezpośredni udział w przygotowaniu przetargu jako przesłanka wykluczenia wykonawcy, Część I i II(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 8/2008 i 9/2008),
 44. Wątpliwości i zastrzeżenia(Zamówienia Publiczne Doradca, Nr 5/2008),
 45. Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji(Przegląd Prawa Handlowego, Nr 7/2007),
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PPP24.pl
© 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone dla PPP24.pl
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito
unia-logo