Aktualności

gora dol

Inwestycje w ramach Ppp – stan bieżący

Czytaj więcej

Prace legislacyjne nad ustawą o Ppp

Czytaj więcej

Newsletter

Kontakt

 

Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o.

 

ul. Narbutta 40/12
02-541 Warszawa
tel. (22) 898-83-70,
tel. (22) 898-83-71
faks (22) 898-83-72

Jak korzystać z serwisu

Czym jest serwis i co oferuje?

W Serwisie prezentujemy pierwszy w Polsce i unikatowy w skali światowej zestaw powiązanych ze sobą elektronicznych usług dostępnych on-line, dotyczących wyboru partnera prywatnego według procedur Ppp,  dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w oparciu o przepisy zamówień publicznych i koncesji.

 

Serwis oferuje w ramach świadczonych e – usług:

1.     opisy procedur realizacji inwestycji w formule Ppp (zob. Przewodnik PPP),

2.     formularze niezbędnych dokumentów (zob. Generator Dokumentacji),

3.      kompleksowy zbiór informacji na temat partnerstwa (podstawowe definicje, opisy dobrych praktyk) (zob. Baza Wiedzy).

Serwis umożliwia również zamieszczanie materiałów reklamowych (zob. Reklama zindywidualizowana).

e – usługa Przewodnik PPP

Przewodnik PPP jest pierwszą w kraju próbą automatyzacji administracji, opisem procesów zarządczych Ppp i zbiorem kompletnej wiedzy na wypracowanej praktyki z tego zakresu. Pomaga Użytkownikowi:

 

1.        w podjęciu decyzji czy realizować Ppp

2.         przeprowadzeniu procedur Ppp,

2.         wygenerowaniu niezbędnych dokumentów,

4.         stworzeniu projektów umów,

5.         monitorowaniu i rozliczeniu umowy Ppp.

 

Szczegółowe zasady dokonywania płatności umożliwiającej skorzystanie z zasobów Przewodnika PPP przedstawione zostały bezpośrednio w zakładce Przewodnik PPP (dostępne po zarejestrowaniu) oraz w zakładce Opłaty.

e – usługa Generator dokumentacji PPP

To odpłatna e-usługa umożliwiająca stworzenie, na podstawie zamieszczonych przez Użytkownika informacji dokumentów niezbędnych na każdym etapie procedury Ppp. Możliwy do zakupu odrębnie lub łącznie z Przewodnikiem PPP.

W ramach usługi Użytkownik może opracować i wygenerować gotowe do wydruku dokumenty do przygotowania procedury wyboru partnera prywatnego takie jak siwz lub warunki koncesji, umowa ppp potrzebne załączniki.

Szczegółowe zasady dokonywania płatności umożliwiającej skorzystanie z zasobów Generatora dokumentacji PPP przedstawione zostały bezpośrednio w zakładce Generator dokumentacji PPP (dostępne po zarejestrowaniu) oraz w zakładce Opłaty .

e-usługa Baza wiedzy

W ramach tej usługi Użytkownik ma możliwość bezpłatnego skorzystania z:

 

·         listy słów kluczowych związanych z samym Ppp oraz inwestycjami realizowanymi w tej formule, zaprezentowanej w formie wygodnego w użyciu słownika pojęć i definicji oraz zagadnień;

·         opisu dobrych praktyk związanych z Ppp;

·         wykazu podstawowych aktów prawnych, bazy przydatnych linków i polecanych materiałów oraz orzecznictwa.

 

Usługa dostępna jest w całości jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych. Użytkownicy niezarejestrowani mają możliwość odczytania kilku pierwszych akapitów danego dokumentu/informacji oraz jego opisu. Baza Wiedzy dostępna jest także z poziomu innych e-usług Serwisu w formie przywoływanych przez Użytkownika komentarzy.

Dzięki e-usłudze Baza Wiedzy Użytkownik nabywa wiedzę pozwalającą mu podejmować decyzje o realizacji Ppp, oraz otrzymuje wsparcie merytoryczne podczas każdego etapu realizacji procedury.

Jednocześnie udostępnione zostaje Użytkownikowi pole tekstowe na wpisanie szukanej frazy lub słowa. Proces wyszukiwania informacji odbywa się automatycznie, dzięki stworzonej i zamieszczonej w Serwisie bazie danych, w oparciu o którą Użytkownik otrzymuje listę dostępnych dokumentów i informacji.

e-usługa Reklama

E-usługa przeznaczona w szczególności dla Klientów biznesowych zainteresowanych reklamowaniem siebie lub swoich produktów pośród innych Użytkowników Portalu.
Usługa daje możliwość badania aktywności Użytkowników w obrębie Portalu oraz umożliwia rejestrację Reklamodawcy na specjalnym koncie reklamowym.

Reklamodawca ma dostęp do panelu umożliwiającego mu na podstawie zawartych w systemie danych:

·         wybranie miejsc w Portalu (konkretnych e-usług, lub podstron), na których maja wyświetlić się ich informacje;

·         wybranie metod reklamy z zaproponowanych w systemie.

·         wybranie czasu danej formy reklamy,

·         wybranie formy płatności.

 

Szczegółowe zasady dokonywania płatności umożliwiającej skorzystanie z e-usługi Reklama przedstawione zostały bezpośrednio w zakładce Reklama oraz w zakładce Opłaty .

Etapy wyboru i zakupu usługi:

Zasadniczo e-usługi dostępne są dla Użytkowników zarejestrowanych, po zalogowaniu oraz dokonaniu płatności przelewem internetowym. Jedynie e - usługa Baza Wiedzy, jako bezpłatna, dostępna jest dla Użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych.

 

Każda z e-usług jest świadczona z inicjatywy indywidualnych Klientów. Użytkownik, chcąc skorzystać z danej e-usługi, musi wywoływać ją zdalnie, poprzez serwis www, korzystając z przeglądarki internetowej. Usługi te świadczone są 24 godziny na dobę.

 

Etapy wyboru usługi:

·         zarejestrowany i zalogowany Użytkownik wybiera e-usługę i określa za pomocą list wielokrotnego wyboru jej parametry;

·         w wyniku tej operacji wygenerowany zostaje do akceptacji dokładny opis e-usługi, jaką zdefiniował Użytkownik;

·         następnie Użytkownik zostanie przekierowany na stronę z udostępnionymi modułami do płatności elektronicznych (przelew elektroniczny);

·         po dokonaniu płatności, Użytkownik z poziomu swojego profilu będzie miał dostęp do wykupionej, zindywidualizowanej e-usługi.

 

Dodatkowo poprzez Serwis możliwa do nabycia jest usługa łącząca funkcjonalności e-usługi Przewodnik PPP oraz Generatora Dokumentacji PPP. Jest to produkt obejmujący swoim zakresem pełną usługę Przewodnika PPP, czyli wygenerowanie pełnej, zindywidualizowanej procedury dla danego postępowania opartego o procedury Ppp oraz wszystkich dokumentów z Generatora Dokumentacji PPP niezbędnych do przeprowadzenia danej zindywidualizowanej procedury Ppp.

 

Użytkownik ma również możliwość korzystania z zasobów informacyjnych Serwisu zarówno używając komputera, jak i urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, urządzenia PDA, palmtopy z zainstalowaną przeglądarką Internetową).

Dlaczego warto skorzystać z e-usług oferowanych przez Przewodnik PPP?

1.     Serwis daje możliwość odpłatnego korzystania z wybranej e-usługi, która dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb Klienta (dla konkretnej branży). W odróżnieniu od innych portali i stron www, które odpłatnie udostępniają jedynie wzory nieskonkretyzowanych dokumentów, nasz Serwis pozwala wygenerować i przejść przez procedurę dostosowaną do potrzeb konkretnej współpracy w formule Ppp;

2.     O jakość treści zamieszczanych w ramach Serwisu (danych i informacji, wzorów dokumentów, opisu procedur w Przewodniku PPP i ich możliwych wariantów) dba szereg zatrudnionych specjalistów i wykwalifikowanych pracowników;

3.     Użytkownik nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy z zakresu Ppp, aby samemu wybrać odpowiednią procedurę lub stworzyć niezbędny dokument - opis takich procedur jak i generowanych dokumentów oraz stanów faktycznych i prawnych z nimi związanych przygotowano w sposób jasny i prosty - dostępny dla każdego Użytkownika;

4.     Zaproponowano atrakcyjną cenę w stosunku do doradztwa świadczonego metodami tradycyjnymi (bezpośredniego);

5.     Realizacja e-usługi możliwa jest natychmiastowo, bez względu na porę dnia czy nocy. Użytkownik nie jest już uzależniony od terminu spotkania z doradcą i ma możliwość uzyskania niezbędnych informacji w wybranym przez siebie momencie;

6.     E-usługi dostępne w Serwisie dają możliwość samodzielnego przygotowania wszystkich rodzajów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury;

7.     Każda z oferowanych e-usług posiada wymiar edukacyjny tj. Użytkownik podczas korzystania z niej nabywa wiedzę o warunkach i metodach realizacji inwestycji w formule Ppp.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PPP24.pl
© 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone dla PPP24.pl
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito
unia-logo