Aktualności

gora dol

Inwestycje w ramach Ppp – stan bieżący

Czytaj więcej

Prace legislacyjne nad ustawą o Ppp

Czytaj więcej

Newsletter

Kontakt

 

Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o.

 

ul. Narbutta 40/12
02-541 Warszawa
tel. (22) 898-83-70,
tel. (22) 898-83-71
faks (22) 898-83-72

Opis e – usługi Przewodnik PPP

Przewodnik PPP jest pierwszą w kraju próbą automatyzacji administracji, procesów zarządczych Ppp i kumulacji kompletnej wiedzy i wypracowanej praktyki z tego zakresu.

Szeroka funkcjonalność Przewodnika PPP, zakres udostępnionych za pomocą portalu informacji i usług czyni z niego pierwszy w kraju portal internetowy umożliwiający Użytkownikowi:

1.         zaplanowanie działań związanych z realizacją procedur Ppp,

2.         wygenerowanie niezbędnych dokumentów,

3.         nabycie niezbędnej wiedzy,

4.         stworzenie umów odpowiadających ich indywidualnym potrzebom.

 

Usługa udostępnia automatyczny system do tworzenia i zarządzania przeprowadzeniem całej procedury Ppp: od podjęcia decyzji czy przedsięwzięcie realizować w modelu Ppp czy tradycyjnym, odpowiedzi na pytanie czy partnera prywatnego wybierać w oparciu o przepisy zamówień publicznych czy koncesji na roboty budowlane lub usługi, poprzez wybór interesującej podmiot publiczny branży, wybór partnera prywatnego, realizację przedsięwzięcia aż do jej rozliczenia i ustalenia warunków dalszego zarządzania wytworzoną infrastrukturą.

Przewodnik PPP cechuje:

  • możliwość prześledzenia przez Użytkownika całej procedury, bądź wyboru dowolnego jej etapu;
  • możliwość dopasowania procedury modelowej do warunków szczególnych Użytkownika wraz ze szczegółowym opisem i instrukcją postępowania na każdym jej etapie;
  • możliwość zapisywania danych i informacji w systemie na koncie Użytkownika oraz w razie potrzeby powracania do nich, aktualizowania i drukowania;
  • możliwość otrzymania czytelnego opisu wybranego elementu procedury, jego cech i warunków szczegółowych (patrz usługa Baza wiedzy). W każdym miejscu procedury, gdzie konieczne jest stworzenie dokumentu (umowy, regulaminu, etc.) zamieszczony jest link do Generatora dokumentacji PPP, poprzez który Użytkownik będzie mógł przejść to tej e – usługi i, na podstawie podanych przez siebie danych wejściowych, wygenerować wszystkie dokumenty, jakie są niezbędne do realizacji każdego jej etapu, takie jak pisma, umowy, regulaminy (patrz usługa: Generator dokumentacji PPP płatna odrębnie).

 

Wszystkie operacje realizowane będą automatycznie, za pomocą zapisanych i opisanych na etapie tworzenia usługi algorytmów i macierzy logicznych oraz warstwy merytorycznej e-usług.

 

Szczegółowe zasady dokonywania płatności umożliwiającej skorzystanie z zasobów Przewodnika PPP przedstawione zostały bezpośrednio w zakładce Przewodnik PPP.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PPP24.pl
© 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone dla PPP24.pl
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito
unia-logo