Pytania i odpowiedzi

 

Stanowi dodatkowe, szybkie źródło informacji, dając Użytkownikowi możliwość uzyskania praktycznych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące Ppp. W ramach tej usługi Użytkownik, po dokonaniu mikropłatności w formie sms, uzyska dostęp do odpowiedzi na określone, interesującego pytanie.

Newsletter

Kontakt

 

Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o.

 

ul. Narbutta 40/12
02-541 Warszawa
tel. (22) 898-83-70,
tel. (22) 898-83-71
faks (22) 898-83-72

Pytania i odpowiedzi

Kiedy sprawdzi się formuła Ppp?

21-12-2011

Według ustawy o PPP współpraca między podmiotem publicznym a partnerem prywatnym służy realizacji zadania publicznego. Przedmiotem umowy o PPP jest realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia na rzecz podmiotu publicznego za...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Jakie są wytyczne EUROSTAT dotyczące wpływu przedsięwzięć PPP na dług i deficyt publiczny?

21-12-2011

Decyzją EUROSTATu (18/2004) z 11 lutego 2004r. dotyczącą wpływu przedsięwzięć typu PPP na dług i deficyt publiczny określa się rodzaje ryzyk związanych z przedsięwzięciami typu PPP, ich podział w zależności od którego przedsięwzięcie...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Czym jest direct agreement?

27-03-2012

Direct agreement jest umową bezpośrednią, trójstronną, zawieraną pomiędzy podmiotem publicznym, partnerem prywatnym a podmiotem finansującym realizację przedsięwzięcia (najczęściej bankiem lub bankiem- agentem działającym w imieniu i na...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

W jaki sposób rozwiązuje się umowę o PPP i jakie mogą być tego skutki?

27-03-2012

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w doktrynie prawa cywilnego nie ma jednolitego stanowiska co do tego, jak należy rozumieć termin „rozwiązanie umowy”. W literaturze przeciwstawia się rozwiązanie z odstąpieniem od umowy i wskazuje się, iż...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Jakie są elementy obligatoryjne umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym?

27-03-2012

Przy współdziałaniu podmiotów zakres obowiązków określa treść zobowiązania (zarówno przepisy konstruujące dany typ zobowiązania – ustawa o PPP, jak i umowa tworząca zobowiązanie – umowa o PPP), jego cel społeczno – gospodarczy, zasady...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Jaka jest forma umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym?

27-03-2012

Ustawodawca w przepisach nie określił formy, w jakiej ma być zawierana umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym i warto dodać, iż w tej kwestii pozostawił stronom dowolność w jej wyborze. Jednakże w praktyce funkcjonowanie przedsięwzięć...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Jakie są skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania wynikającego z umowy o Ppp?

27-03-2012

Cej Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym powinna określać skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania. Ustawodawca w art. 14 ust. 1 ustawy o PPP podaje przy tym otwarty katalog postanowień umownych, które mogą w tym...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Czym charakteryzują się mieszane systemy wynagradzania?

27-03-2012

W praktyce wielu przedsięwzięć nie można wykluczyć, że wskazane w art. 7 ust. 2 ustawy o PPP modele wynagradzania partnera prywatnego będą ze sobą łączone (np. partner prywatny będzie pobierał niewielkie opłaty od użytkowników końcowych...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Jak uregulowane są opłaty od użytkowników końcowych?

27-03-2012

Opłaty te nie obciążają budżetu jednostki sektora publicznego oraz mogą być zróżnicowane w zależności od rodzaju użytkownika końcowego. Procedura pobierania tych opłat jest dość łatwa. Mogą one doprowadzić do zaprzestania lub znaczącego...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Jak uzależnione jest wynagrodzenia od rzeczywistego wykorzystania usługi?

27-03-2012

Wynagrodzenie w tym systemie uiszczane jest przez podmiot publiczny, a obliczane jest na podstawie liczby użytkowników danej usługi. Przeważnie w związku z wynagrodzeniem uzależnionym od rzeczywistego wykorzystania usługi stosowany jest...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

1 | 2 | 3    
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PPP24.pl
© 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone dla PPP24.pl
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito
unia-logo