Pytania i odpowiedzi

 

Stanowi dodatkowe, szybkie źródło informacji, dając Użytkownikowi możliwość uzyskania praktycznych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące Ppp. W ramach tej usługi Użytkownik, po dokonaniu mikropłatności w formie sms, uzyska dostęp do odpowiedzi na określone, interesującego pytanie.

Newsletter

Kontakt

 

Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o.

 

ul. Narbutta 40/12
02-541 Warszawa
tel. (22) 898-83-70,
tel. (22) 898-83-71
faks (22) 898-83-72

Pytania i odpowiedzi

Jak mierzy się jakość usługi?

27-03-2012

Zgodnie ze stanowiskiem E.R. Yascombe typowym sposobem pomiaru jakości usługi jest stworzenie matrycy kluczowych wskaźników wydajności (key performance indicators) wyznaczających wymagania względem każdej usługi. (Yescombe E., Partnerstwo...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Jakie cechy różnicują gotowość eksploatacyjną od jakości usługi?

27-03-2012

Potrącenia z tytułu braku gotowości eksploatacyjnej dotyczą istotnych braków w wypełnieniu zamówienia w ramach umowy PPP, podczas gdy wszystkie pozostałe braki dotyczą jakości usługi. Mierniki gotowości eksploatacyjnej powinny być...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Czym jest brak gotowości eksploatacyjnej?

27-03-2012

W piśmiennictwie wyrażony jest pogląd, iż ustalenie potrąceń z tytułu braku gotowości eksploatacyjnej w budynku lub podobnym obiekcie wymaga opracowania schematu istotności każdego obszaru lub aspektu obiektu w umowie o Ppp. Sposoby...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Co to jest gotowość eksploatacyjna?

26-03-2012

W piśmiennictwie podkreśla się, że idea modelu dostępności usługi wywodzi się z opłat za gotowość eksploatacyjną w zakładach przemysłowych, na przykład w umowie o zakup energii, które opierają się na prostych zasadach. Elektrownia jest w...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Jakie jest zastosowanie systemu dostępności usługi? Jakie są zalety systemu dostępności usługi?

26-03-2012

W piśmiennictwie prezentowany jest stanowisko, iż uzależnienie wynagrodzenia partnera prywatnego od faktycznej dostępności przedmiotu Ppp jest właściwe dla przedsięwzięć, w przypadku których niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione jest...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Czym charakteryzuje się dostępność usługi?

26-03-2012

Zgodnie z jedną z przyjętych interpretacji bardzo istotnym jest aby przy wyborze mechanizmu uzależniającego wynagrodzenie od dostępności usługi dokładnie określić definicję dostępności i niedostępności usługi. W przypadku przedsięwzięcia...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

W jaki sposób wynagrodzenie partnera prywatnego jest uzależnione od dostępności usługi? Jaka jest struktura opłat za dostępność

26-03-2012

Wynagrodzenie jest zależne od dostępności zamówionej usługi w określonym okresie, utrzymanie dostępności usługi znajduje się z reguły pod kontrolą partnera prywatnego niezależne od tego ilu użytkowników z niego korzysta. Mechanizm ten...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Które kryteria są wykorzystywane przy opracowywaniu mechanizmu płatności?

26-03-2012

Głównym kryterium jest jakość usługi. Płatności uzależnione są od jakości w przypadkach gdy stosunkowo łatwo jest zmierzyć standard wykonywanej usługi przez okres trwania przedsięwzięcia, Jakość może być uwzględniona albo w formie...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Jakie są zasady mechanizmu płatności i jakie są kryteria wykorzystywane przy opracowaniu mechanizmu płatności?

26-03-2012

Mechanizm płatności powinien naśladować działanie sił rynkowych, w taki sposób aby motywować partnera prywatnego do świadczenia zamówionych usług zgodnie z uzgodnionymi standardami i specyfikacją efektu końcowego. Ponadto powinien...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Czym jest mechanizm płatności?

26-03-2012

Ustawodawca uregulował na poziomie ustawowym właściwy dla przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego mechanizm uzależniania wysokości wynagrodzenia partnera prywatnego od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

  1 | 2 | 3    
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PPP24.pl
© 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone dla PPP24.pl
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito
unia-logo