Pytania i odpowiedzi

 

Stanowi dodatkowe, szybkie źródło informacji, dając Użytkownikowi możliwość uzyskania praktycznych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące Ppp. W ramach tej usługi Użytkownik, po dokonaniu mikropłatności w formie sms, uzyska dostęp do odpowiedzi na określone, interesującego pytanie.

Newsletter

Kontakt

 

Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o.

 

ul. Narbutta 40/12
02-541 Warszawa
tel. (22) 898-83-70,
tel. (22) 898-83-71
faks (22) 898-83-72

Pytania i odpowiedzi

Jak uregulowana jest kwestia wynagrodzenia partnera prywatnego?

26-03-2012

Określa ją przepis art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o PPP, zgodnie z których brzmieniem: „2. Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno -...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Na czym polega istota wynagrodzenia partnera prywatnego?

26-03-2012

Realizacja przedsięwzięcia przez partnera prywatnego za wynagrodzeniem należy do istotny PPP. Nie ulega wątpliwości, iż chęć osiągnięcia zysku głównym powodem zaangażowania się partnera prywatnego w partnerstwo publiczno - prawne. Jeżeli...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Jaka jest procedura wyboru partnera prywatnego?

26-03-2012

Procedurę tę określa art. 4 ustawy o PPP. Zgodnie z jego dyspozycją: „1. Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu ppp, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

W jaki sposób współdziałają podmioty w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego?

26-03-2012

Współpraca pomiędzy stronami umowy o PPP często jest wskazywana jako jeden z najistotniejszych elementów partnerstwa publiczno - prywatnego, który to będzie odróżniał partnerstwo od klasycznego zamówienia publicznego. Współdziałanie stron...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Jakie są rodzaje mechanizmów płatności?

26-03-2012

Aby określić podział ryzyka popytu ze względu na rodzaj mechanizmu płatności należy przede wszystkim rozpocząć od prezentacji norm ustawy o PPP dotyczących wynagrodzenia i zasad jego wypłaty. Zgodnie z art. 4 ustawy o PPP: „1. Jeżeli...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Jak kształtuje się podział ryzyka popytu ze względu na rodzaj mechanizmu płatności?

26-03-2012

Aby określić podział ryzyka popytu ze względu na rodzaj mechanizmu płatności należy przede wszystkim rozpocząć od prezentacji norm ustawy o PPP dotyczących wynagrodzenia i zasad jego wypłaty. Zgodnie z art. 4 ustawy o PPP: „1. Jeżeli...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Jakie inne kategorie ryzyka, niewynikające z wytycznych EUROSTAT, wyróżnia się w przedsięwzięciach Ppp?

26-03-2012

Nie ma jednoznacznej i pełnej definicji ryzyka. Ponadto jest to termin wieloznaczny i trudny do zdefiniowania. Najczęściej ryzyko jest utożsamiane z możliwością poniesienia straty. Zatem można przyjąć, iż przez ryzyko rozumie się...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

Jakie rodzaje ryzyk wynikają z wytycznych EUROSTAT?

21-12-2011

W swojej decyzji EUROSTAT wyróżnił trzy podstawowe kategorii ryzyk: Ryzyko dotyczące budowy: Obejmuje przypadki opóźnienia w przekazaniu obiektu do użytku, uchybienia odnośnie ustalonych norm jakości, przekroczenia budżetu jak również...

Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay   zamknij


Aby wykupić dostęp do pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie wyślij sms o treści AP.PPIO na numer 79068.

W odpowiedzi otrzymasz sms wraz z kodem dostępu, który należy wpisać w poniższe pole.

Dostęp do odpowiedzi na to pytanie będzie aktywny przez 24 godziny.

Koszt sms'a to 11.07 zł brutto.

Usługa dostępna w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play. Regulamin usługi dostępny jest pod adresem Regulamin Dotpay, składanie reklamacji reklamacje.

  

  1 | 2 | 3 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PPP24.pl
© 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone dla PPP24.pl
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito
unia-logo