Aktualności

gora dol

Inwestycje w ramach Ppp – stan bieżący

Czytaj więcej

Prace legislacyjne nad ustawą o Ppp

Czytaj więcej

Newsletter

Kontakt

 

Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego Sp. z o.o.

 

ul. Narbutta 40/12
02-541 Warszawa
tel. (22) 898-83-70,
tel. (22) 898-83-71
faks (22) 898-83-72

Szkolenia

Poza oferowanymi w ramach Serwisu e - usługami Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Sp. z o.o. prowadzi również szeroko rozwiniętą działalność szkoleniową w szczególności z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych znawców tematyki - głównie przez radcę prawnego Panią Irenę Skubiszak- Kalinowską, która posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jak i szkoleniowe oraz przez Panią Ewę Wiktorowską – doradcę, wykładowcę z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, członka licznych organizacji zajmujących ww. tematyką, autora publikacji.

 

Oferując Państwu swoje usługi, dążymy do przekazania nie tylko najistotniejszych kwestii teoretycznych, ale przede wszystkim praktycznych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia ma bowiem na celu ukazanie podmiotom z sektora publicznego i prywatnego praktycznego aspektu Ppp (w tym Pzp oraz koncesji) oraz naukę swobodnego nawiązywania współpracy w formule Ppp i czerpania z niej obustronnych korzyści.

Gwarantujemy profesjonalne podejście i sposób przekazywanych zasobów wiadomości, łącząc elementy wysublimowanej, stricte merytorycznej wiedzy z zakresu omawianej tematyki z przystępną formą prezentacji treści w postaci łatwo zapamiętywanych schematów rysunków i opisów.

 

W trosce o dobro Klienta każdorazowo dostosowujemy program szkoleń do indywidualnych potrzeb. Wspólnie z Zainteresowanym podmiotem ustalana jest forma szkolenia (wykład, konsultacje, otwarte dyskusje, warsztaty robocze), czas jego trwania (w godzinach, dniach), termin i miejsce spotkań (w szczególności prowadzimy je w miejscu wskazanym przez Klienta).

 

Prowadzone przez Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Sp. z o.o. szkolenia cechują w szczególności następujące elementy:

·         dogodne dla obu Stron miejsce i czas (w tym szkolenia weekendowe),

·         dopasowana do potrzeb Klientaforma,

·         szeroka tematyka – w zależności od potrzeb zakresem jednego szkolenia, poza kwestiami partnerstwa publiczno-prywatnego, mogą zostać objęte również zagadnienia poboczne, choć nierozerwalnie połączone z partnerstwem - tj. zamówienia publiczne i koncesje,

·         każde szkolenie prowadzone jest przez w pełni wykwalifikowaną osobę, posiadającą znaczny dorobek naukowy i praktyczny z zakresu Ppp, prawa zamówień publicznych oraz koncesji,

·         podczas szkoleń wykorzystywane są materiały własne, przygotowane w oparciu o aktualne akty prawne krajowe jak i dyrektywy europejskie oraz obowiązującą ich wykładnię, orzecznictwo w zestawieniu z praktycznymi przykładami,

·         prowadzone są w sposób praktyczny, umożliwiając dostosowanie tematyki szkolenia do najczęściej występujących aspektów przy realizacji współpracy w ramach Ppp.

 

Istnieje również możliwość dostosowania programu szkolenia ze względu na „charakter” podmiotu, który jest zainteresowany, tj. czy w potencjalnym partnerstwie podmiot ten reprezentował będzie sektor publiczny czy prywatny.

Szkolenia dla podmiotów z sektora publicznego

Oferujemy szeroką gamę profesjonalnych szkoleń dla podmiotów publicznych z uwagi na obligatoryjność stosowania przez nich polskiej ustawy o Ppp, jeśli zainteresowane są one tą formułą realizacji zadań publicznych. Podmiotami tymi są m.in. jednostki sektora finansów publicznych.

Podążając za wytycznymi aktualnych aktów prawnych pragniemy zaoferować cykl najnowszych szkoleń, których program ustalamy w odniesieniu do najnowszych trendów występujących w Ppp oraz problemów związanych z prawidłowym nawiązaniem i utrzymaniem współpracy. Istnieje również możliwość indywidualnego doboru tematu szkoleń.

Szkolenia dla podmiotów z sektora prywatnego

W związku z systematycznym wzrostem zainteresowania podmiotów prywatnych podjęciem współpracy w ramach Ppp oferujemy również cykl szkoleń z tego zakresu skierowanych do osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które w ramach wykonywanej działalności chcą nawiązać współpracę z sektorem publicznym.

Przykładowa tematyka szkoleń

Tematyka szkoleń jest różnorodna i obejmuje szeroki zakres zagadnień. Dzięki temu Klient ma możliwość wyboru i dostosowania szkolenia do swoich indywidualnych potrzeb.

 

Szkolenia z zakresu Ppp i koncesji na roboty budowlane lub usługi

 

Szczególnie polecamy szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, wśród których największym zainteresowaniem cieszą się następujące tematy:

 

·      „PPP w systemie prawnym RP/ Zamówienia publiczne w PPP”;

·     „PPP w systemie prawnym”;

·     „ Partnerstwo publiczno-prywatne - jak zacząć?”;

·     „Partnerstwo Publiczno-Prywatne- istota i elementy podstawowe współpracy”;

·     „Inwestycje w formule PPP- korzyści i ryzyka”;

·     „Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym jako sposób na realizację zadań publicznych powiązany z prawem zamówień publicznych, Prawo zamówień publicznych a ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi”;

·     Sposób realizacji zadań publicznych – ustawy: pzp, ppp, ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi”;

·      „Umowa o PPP”;

·      Wykorzystywanie mechanizmu uzależniającego poziom realnego wynagrodzenia w umowie od poziomów dostępności usługi oraz jej standardu, Naruszenia umowy -  możliwe zachowania podmiotu publicznego/prywatnego, Wypowiedzenie umowy a zapewnienie ciągłości świadczenia usług”;

·      „Koncesja w prawie zamówień publicznych”.

 

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych

 

Realizacja przedsięwzięcia w formule Ppp niejednokrotnie nie jest w ogóle możliwa bez znajomości Pzp, w związku z powyższym naszym Klientom oferowane są również szkolenia z ww. dziedziny. Do najczęściej wybieranych należą następujące tematy:

 

·      „Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych”/„ABC zamówień publicznych”/„Prawo zamówień publicznych dla początkujących”;

·      „Prawo zamówień publicznych a kodeks cywilny”;

·      „Tryby udzielania zamówień”;

·      „Współwykonawstwo i podwykonawstwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”;

·      „Wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty”;

·      „Wykluczenie wykonawcy z postępowania a zatrzymanie wadium z powodu nieuzupełnienia dokumentów, w tym problem dochodzenia zwrotu zatrzymanego wadium”;

·      „Praktyczne aspekty zamówień publicznych”;

·      „Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego”;

·      „Środki ochrony prawnej w ujęciu praktycznym”;

·      „Umowy w sprawie zamówień publicznych”;

·      „Umowa w sprawie zamówienia publicznego, analiza przepisów pzp i kc”;

·      „Kształtowanie postanowień umów w sprawie zamówień publicznych”;

·      „Wykonywanie umów w sprawach zamówień publicznych. Reprezentacja podmiotów biorących udział w postępowaniu”;

·      „Koncesja w prawie zamówień publicznych”;

·      „Umowa na roboty budowlane w praktyce zamówień publicznych”;

·      „Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego; Zmiana prawa, zmiana stawek podatku od towarów i usług w kontekście zmiany umowy”;

·      Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz unieważnienie umowy na podstawie pzp i kc po nowelizacji”;

·      „Umowy w sprawie zamówień publicznych z uwzględnieniem problematyki ich aneksowania po zmianie art. 144 pzp”;

·      „Na czym polega „nowe” podejście do zamówień publicznych? Zamówienia publiczne w Polsce i w Unii Europejskiej – charakterystyka obu rynków; Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom, Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych.”

 

Przedmiotem szkolenia mogą być również kwestie związane z wprowadzonymi lub planowanymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cennik szkoleń

Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie z każdym z Klientów i zależą w szczególności od zakresu szkolenia (tematyki i liczby poruszanych w jej ramach zagadnień), czasu i miejsca jego trwania (liczby godzin i dni) oraz planowanej ilości uczestników.

Kontakt

Jeśli chcąc zdobyć praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu Ppp, Pzp oraz koncesji zdecydowali się Państwo skorzystać z naszej oferty szkoleniowej, prosimy o kontakt:

 

Ośrodek Wdrożeń Partnerstwa Publiczno – Prywatnego Sp. z o.o. 

ul. Balonowa 13/1

02-635 Warszawa

 

Tel: (22) 898-83-70; (22) 898-83-71

Fax: (22) 898-83-72

e-mail:

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PPP24.pl
© 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone dla PPP24.pl
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito
unia-logo